Certificari

Atestatele emise de ANRE,certificatele CERTROM privind sistemele de management integrat conform ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 16001, ISO/CEI 27001, SA 8000, dar si avizul pentru exercitarea activitatii de montare de mijloace de masura, confirma societatea noastra Electro-Consult Caras Resita ca partener de incredere pentru serviciile electrice de care aveti nevoie.

Atestatele si certificarile nostre sunt urmatoarele:

ATESTAT  nr. 7283/ 07-10-2011

– de tip E1 pentru “proiectare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor”,

– de tip E2 pentru “executare de statii electrice si de lucrari la partea electrica a centralelor”,

– de tip F pentru “executare de lucrari de vopsire a elementelor de sustinere a retelelor electrice/ defrisare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene”.

 

ATESTAT nr. 5358/ 25-02-2010

– de tip C2B pentru “executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV”.

 

 

ATESTAT nr. 5547/ 22-04-2010

– de tip B pentru “proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru      constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV”,

–  de tip C2A pentru “executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV”.

ATESTAT nr. 2953/ 12-11-2007

– de tip C1A pentru “proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV”.

 

 

CERTIFICAT nr. 2686

– care a implementat si mentine un Sistem de Management al Calitatii pentru activitatile definite in anexa la prezentul certificat conform cerintelor din standardul SR EN ISO 9001:2008.

 

 

CERTIFICAT nr. 1804

– care a implementat si mentine un Sistem de Management de Mediu pentru activitatile definite in anexa la prezentul certificat conform cerintelor din standardul SR EN ISO 14001:2005.

 

 

CERTIFICAT nr. 1294

– care a implementat si mentine un Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale pentru activitatile definite in anexa la prezentul certificat conform cerintelor din standardul SR OHSAS 18001:2008.

 

 

CERTIFICAT nr. 11

– care a implementat si mentine un Sistem de Management al Energiei pentru activitatile definite in anexa la prezentul certificat conform cerintelor din standardul SR EN 16001:2009.

 

 

CERTIFICAT nr. 124

– care a implementat si mentine un Sistem de Management al Securitatii Informatiei pentru activitatile definite in anexa la prezentul certificat conform cerintelor din standardul SR ISO/CEI 27001:2006.

 

 

CERTIFICAT nr. 159 – S

– care a implementat si mentine un Sistem de Management al Responsabilitatii Sociale pentru activitatile din anexa conform cerintelor din standardul SA 8000:2008

 

 

AVIZ PENTRU EXERCITAREA ACTIVITATII DE MONTARE DE MIJLOACE DE MASURA nr. TM-07 – 002-12